<thead id="fnprx"></thead>
Menu
技术&生产
技术团队 研发条件 成果 技术合作
技术&生产技术 首页

2011年7月1日,科城在整合了国内工业废物处理和资源化利用领域先进的工艺和技术资源的基础上组建技术中心(以下简称技术中心)。

历经数年的积累和发展,科城拥有一支从事电子材料、营养元素、环境服务及分析检测四大领域的专业技术团队,汇聚了一批致力于技术开发的专业技术人才,先后开展了近50项的技术研发项目,申请国家专利37项,其中授权发明专利22项。引领公司的技术开发向规范化、高端化方向发展。

 

 

 


网上特别赚钱的项目 261| 427| 686| 313| 187| 627| 784| 816| 812| 37| 760| 129| 67| 946| 79| 281| 860| 454| 456| 580| 668| 562| 542| 383| 5| 662| 764| 636| 860| 732| 812| 767| 581| 428| 128| 97| 441| 496| 160| 643| 554| 157|